Dataprogram for nedlastning

Her kan du laste ned følgende to dataprogram;

1. Veiviseren

  • Lese- og skrivetest.
  • Test for auditivt- og visuelt korttidsminne.

2. Læreboka 2011

  • Program for trening av grunnleggende lese- og skriveferdigheter,
  • tall- og klokkebehandling.