VELKOMMEN!

mla01

Marie-Lisbet Amundsen

 

Professor i spesialpedagogikk

Universitetet i Sørøst-Norge

Tjue års erfaring fra praksisfeltet som spesialpedagog og pedagogisk-psykologisk rådgiver med spisskompetanse i forhold til barn, unge og voksne med sammensatte lærevansker og sosiale- og emosjonelle vansker.

Erfaring blant annet fra PP-tjenesten i Trondheim, Sheiling Schools i Thornbury, Aleen skole i Tønsberg, avdelingsleder ved “Logopedisk avdeling” i Tønsberg kommune, og SAMTAK fra 1999 til 2003 med ansvar for å betjene PP-kontorer i åtte kommuner i Vestfold.

Fra  2003 til 2010 ansatt som førsteamanuensis ved “Avdeling for sosialfag” Høgskolen i Telemark. Fra 2010 ansatt ved Universitetet i Sørøst-Norge, avdeling for lærerutdanning. Professor i spesialpedagogikk med ansvar for arbeidsoppgaver knyttet til “Master i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk”.

Link til forskergruppen Profesjonsrettet arbeid med vold, overgrep og sosiale- og emosjonelle vansker.

Link til Cristin