VELKOMMEN!

mla01

Marie-Lisbet Amundsen

 

Professor

Universitetet i Sørøst-Norge

Tjue års erfaring fra praksisfeltet som logoped/spesialpedagog/pedagogisk-psykologisk rådgiver med spisskompetanse i forhold til barn, unge og voksne med sammensatte lærevansker og sosiale- og emosjonelle vansker.

Erfaring blant annet fra PP-tjenesten Trondheim, Sheiling Schools England, Alleen skole Tønsberg, Rehabavdeling Tønsberg, og SAMTAK-PPT Vestfold (199-2003). 2003 til 2010 førsteamanuensis. 2010 – professor spesialpedagogikk,  Universitetet i Sørøst-Norge

Leder av forskergruppen ved USN Profesjonsrettet arbeid med vold, overgrep og sosiale- og emosjonelle vansker.

Link til Cristin

CV