VELKOMMEN!

mla01

 

Marie-Lisbet Amundsen

Ansatt som:

Professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge og som professor 11 ved Høgskolen Østfold

Mange års erfaring fra praksisgfeltet som spesialpedagog og pedagogisk-psykologisk rådgiver med spisskompetanse i forhold til barn, unge og voksne med sammensatte lærevansker og sosiale- og emosjonelle vansker.

Jobbet i spesialskole i England og Norge.  Var så leder av rehabiliteringssenter i Tønsberg kommune i ni år. Avdelingen hadde ansvar for mennesker med ervervet hodeskade, sammensatte lærevansker, nevrologiske lidelser, språkvansker, stamming og løpsk tale og lese- og skrivevansker.

Var fra 1999 til 2003 i regi av SAMTAK ansatt i en spesialiststilling som skulle betjene PP-kontorene i åtte kommuner.

Fra  2003 til 2010 var jeg ansatt ved “Avdeling for sosialfag” ved Høgskolen i Telemark som førsteamanuensis fra 2005.

Forskningen de senere år er rettet mot sosialt marginaliserte grupper i samfunnet.

Link til Cristin.