Media 2020-2021

https://www.nrk.no/nordland/xl/sara-ville-ikke-ga-pa-skolen_-foreldre-til-barn-med-skolevegring-blir-ofte-meldt-til-barnevernet-1.15159949 ffffff

https://www.nrk.no/nordland/inger-bjorne-fagerli-klaget-til-datatilsynet-_-barnevernet-i-baerum-ma-slette-personopplysninger-1.15386299 fffff

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=83438&fbclid=IwAR32Zf8bp3AsyAPXNcyKJByBzKsBvkLBc_gvmoxZxnG3MJqJMvIDIBaeU4w

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=83447&fbclid=IwAR3rjxMBhXmnlnzofawMISmk1fOXaZo-7xllcjQb8i7FwJ1-jt__EOGpd_A

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/mener-mobberne-ma-fa-bedre-hjelp-1.15209945

https://www.nrk.no/norge/skoleprover-gjor-ungdomsskoleelever-stresset-1.14328950

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=83447&fbclid=IwAR3rjxMBhXmnlnzofawMISmk1fOXaZo-7xllcjQb8i7FwJ1-jt__EOGpd_A

https://www.nrk.no/nordland/politikere-pa-stortinget_-nedslaende-at-foreldre-til-skolevegrere-meldes-til-barnevernet-1.15370033?fbclid=IwAR3CaZxRCWA-1yUoWsiwp5dyzIAmwIGoQi3btZcRjbwiirg-r-MC8Q1n3Hchttps://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=83438&fbclid=IwAR32Zf8bp3AsyAPXNcyKJByBzKsBvkLBc_gvmoxZxnG3MJqJMvIDIBaeU4whttps://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=83447&fbclid=IwAR3rjxMBhXmnlnzofawMISmk1fOXaZo-7xllcjQb8i7FwJ1-jt__EOGpd_A

Psykisk helse i ungdomstrinnet NRK Buskerud

www.kjønnsforskning.nohttp://kjonnsforskning.no/nb/2018/10/overgrepsutsatt-som-barn-lever-i-skam
Utdanningsnytt.no/nyheter/2018/august/ko-for-a-fa-plass-pa-spesialskolerhttps://www.utd
https://www.nrk.no/vestfold/laerer-a-takle-barne-overgripere-1.13749456
https://www.nrk.no/vestfold/ingen-reagerte-pa-denne-tegningen-1.13991445

Mer kunnskap om gutter og seksuelle overgrep

NRK P1, 2018 Når barn er overgripere

http://psykisk-kommune.no/leserinnlegg/nar-foresatte-klager-pa-spesialundervisningen/19.17

Aftenposten, 26/10-2017: ADHD og spesialundervisning

NRK P1, november 2017: Gutter og overgrep  ( lydfil )

Nettavisen august 2017( lydfil )

https://www.nrk.no/vestfold/_-trivsel-er-viktigere-enn-bokstaver-1.13643305

https://www.nrk.no/vestfold/_-kompetansemalene-i-2.-klasse-er-for-hoye-1.13533065 ( lydfil )

https://www.nrk.no/vestfold/_-kompetansemalene-i-2.-klasse-er-for-hoye-1.13533065 ( lydfil )

NRK P1, Juni 2017: Kommentar til Stortingsmelding 21  ( lydfil )

NRK P1, 2016: Tegneserier inn i varmen  ( lydfil )

NRK P1, 2016: Utsettelsesadferd  ( lydfil )