Litt av hvert 2022-2023

BY Ufrivillig skolefravær “Ta deg sammen”https://indd.adobe.com/view/462bb301-c9d8-42ec-9910-951815afb474

Mobbing- Å sende lærere på kurs er ikke svaret. https://www.dagbladet.no/meninger/laerere-pa-kurs-er-ikke-svaret/80216328?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0ASx-xS_K_nn71VonaAvWV2l57YEOpOMRXAsWY5p33cfHzyLRqmx9Tzp0#Echobox=1695064725

Skolen som organisasjon må endres (2022).https://www.utdanningsnytt.no/atferdsproblemer-marie-lisbet-amundsen-ufrivillig-skolefravaer/skolen-som-organisasjon-ma endres/328987?fbclid=IwAR2_QGUbRaKO6sHQUeOglDhKR4nfOaWvO77Um5_fQeXAKONOuj5PT962ml4

Kronikk VG september 2022 Back2School- et skremmende skritt i feil retning.https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/0QE7zB/et-skremmende-skritt-i-feil-retning

Kronikk 13/6-2022 Når løvemødre brøler. https://www.utdanningsnytt.no/marie-lisbet-amundsen-skolevegring-ufrivillig-skolefravaer/hurra-for-lovemodre-som-broler/325015

Kronikk 5/7-2022 Skolen må tilpasse seg barnet, og ikke omvendt.https://www.utdanningsnytt.no/fravaer-skolevegring/skolen-ma-tilpasse-seg-barnet-og-ikke-omvendt/327533

Tidsskrift; Fontene 21/2-2023https://fontene.no/nyheter/elever-vegrer-seg-for-a-ga-pa-skolen-miljoterapeut-mona-vil-fa-dem-til-a-bli-6.487.937930.d1d54399f6

Dagbladet nettavisen 30/6-2023 https://www.dagbladet.no/nyheter/emely-12-dode-svikt-i-alle-ledd/793588

Grimstad Adressetidende (nettavis) https://www.gat.no/nyheter/i/3Ezknv/har-faatt-fortvilte-brev-om-mobbing-fra-ungdommer-paa-skolenGrimstad Adressetidende (nettavis 6/6-2023)https://www.gat.no/nyheter/i/GMqzbV/vet-ikke-om-de-skjoenner-at-jeg-ikke-har-det-greit-paa-skolen

Lågendalsposten  17. juni 2023 https://www.laagendalsposten.no/har-forsket-pa-skolevegring-mange-barn-og-unge-mister-troen-pa-egne-evner-og-ressurser/s/5-64-1297021?fbclid=IwAR1KwzAcXbLDR3lISq2HJoeP1-SCNkPeLU6ectUfIHU-Azad53zME8qC_ME

Kronikk 21/7-2022 Skolen som organisasjon må endres. https://www.utdanningsnytt.no/atferdsproblemer-marie-lisbet-amundsen-ufrivillig-skolefravaer/skolen-som-organisasjon-ma endres/328987?fbclid=IwAR2_QGUbRaKO6sHQUeOglDhKR4nfOaWvO77Um5_fQeXAKONOuj5PT962ml4

Forskning.no: Bevilger millioner til sommerskoler https://www.vg.no/nyheter/i/yRLpXr/bevilger-millioner-til-sommerskole-kan-gi-en-myk-overgang-foer-skolestart

Forskning.no https://forskning.no/adhd-skole-og-utdanning/mange-skolevegrere-har-ingen-venner-og-et-darlig-forhold-til-laererne-pa-skolen/2003000

 • https://www.vg.no/forbruker/helse/i/L5yWQ4/skolevegring-meldes-til-barnevernet-en-uheldig-praksi
 • Klikk.nohttps://www.klikk.no/foreldre/leksefri-skole-droppet-lekser-dette-skjedde-7183534?fbclid=IwAR0Mjw5uaJQ0TSOodJ3ANjPhf4i5Dzg2PCO39wUD1wL3S55prBchiuHqxyU

  Slår alarm om ufrivillig skolefravær. https://www.nrk.no/sorlandet/slar-alarm-om-ufrivillig-skolefravaer_-_-sakene-blir-flere-og-barna-blir-yngre-1.16090430

  Tiet om overgrepene. https://www.tv2.no/underholdning/lars-tiet-om-overgrepene-i-40-ar-sa-kom-vendepunktet/15083112/

  https://forskning.no/adhd-skole-og-utdanning/mange-skolevegrere-har-ingen-venner-og-et-darlig-forhold-til-laererne-pa-skolen/2003000

  •Journalist Helene Rønning, Fritak for opplæringsplikt kan være lovbrudd. https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/fritak-fra-opplaeringsplikten-kan-vaere-lovbrudd_-mener-professor-1.15608881

  •Journalist Barbro Andersen 9/2-2021 https://www.nrk.no/nordland/forsker-ved-universitetet-i-sor-ost-norge_-skoler-truer-ofte-med-barnevernet-nar-foreldre-klager-1.15221011

  •Journalist Emilie Fosse Stangeby 20/1-2020. Foreldre av skolevegrere meldes til barnevernet https://sornett.no/arkiv/201515

  •Sju av ti opplever ungdomsskolen som stressende https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/sju-av-ti-elever-opplever-ungdomsskolen-som-stressende/s/12-95-3423570578

  •Journalist Nils Fridtjof Skumsvoll, Mobberne må få bedre hjelp 11/11-2020 https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/mener-mobberne-ma-fa-bedre-hjelp-1.15209945

  https://www.nrk.no/nordland/xl/sara-ville-ikke-ga-pa-skolen_-foreldre-til-barn-med-skolevegring-blir-ofte-meldt-til-barnevernet-1.15159949

  https://www.nrk.no/nordland/inger-bjorne-fagerli-klaget-til-datatilsynet-_-barnevernet-i-baerum-ma-slette-personopplysninger-1.15386299

  https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=83438&fbclid=IwAR32Zf8bp3AsyAPXNcyKJByBzKsBvkLBc_gvmoxZxnG3MJqJMvIDIBaeU4w

  https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=83447&fbclid=IwAR3rjxMBhXmnlnzofawMISmk1fOXaZo-7xllcjQb8i7FwJ1-jt__EOGpd_A

  https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/mener-mobberne-ma-fa-bedre-hjelp-1.15209945

  https://www.nrk.no/norge/skoleprover-gjor-ungdomsskoleelever-stresset-1.14328950

  https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=83447&fbclid=IwAR3rjxMBhXmnlnzofawMISmk1fOXaZo-7xllcjQb8i7FwJ1-jt__EOGpd_A

  https://www.nrk.no/nordland/politikere-pa-stortinget_-nedslaende-at-foreldre-til-skolevegrere-meldes-til-barnevernet-1.15370033?fbclid=IwAR3CaZxRCWA-1yUoWsiwp5dyzIAmwIGoQi3btZcRjbwiirg-r-MC8Q1n3Hchttps://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=83438&fbclid=IwAR32Zf8bp3AsyAPXNcyKJByBzKsBvkLBc_gvmoxZxnG3MJqJMvIDIBaeU4whttps://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=83447&fbclid=IwAR3rjxMBhXmnlnzofawMISmk1fOXaZo-7xllcjQb8i7FwJ1-jt__EOGpd_A

  Psykisk helse i ungdomstrinnet NRK Buskerud

  www.kjønnsforskning.nohttp://kjonnsforskning.no/nb/2018/10/overgrepsutsatt-som-barn-lever-i-skam
  Utdanningsnytt.no/nyheter/2018/august/ko-for-a-fa-plass-pa-spesialskolerhttps://www.utd
  https://www.nrk.no/vestfold/laerer-a-takle-barne-overgripere-1.13749456
  https://www.nrk.no/vestfold/ingen-reagerte-pa-denne-tegningen-1.13991445

  Mer kunnskap om gutter og seksuelle overgrep

  NRK P1, 2018 Når barn er overgripere

  http://psykisk-kommune.no/leserinnlegg/nar-foresatte-klager-pa-spesialundervisningen/19.17

  Aftenposten, 26/10-2017: ADHD og spesialundervisning

  NRK P1, november 2017: Gutter og overgrep  ( lydfil )

  Nettavisen august 2017( lydfil )

  https://www.nrk.no/vestfold/_-trivsel-er-viktigere-enn-bokstaver-1.13643305

  https://www.nrk.no/vestfold/_-kompetansemalene-i-2.-klasse-er-for-hoye-1.13533065 ( lydfil )

  https://www.nrk.no/vestfold/_-kompetansemalene-i-2.-klasse-er-for-hoye-1.13533065 ( lydfil )

  NRK P1, Juni 2017: Kommentar til Stortingsmelding 21  ( lydfil )

  NRK P1, 2016: Tegneserier inn i varmen  ( lydfil )

  NRK P1, 2016: Utsettelsesadferd  ( lydfil )